Profesorii

  •        Metodologia de angajare a personalului didactic este în curs de implementare, conform proiectului. Cadrele didactice vor fi angajate prin concurs pentru a asigura un nivel calitativ ridicat al actului educativ.Profesorii care vor dovedi deținerea celor mai bune abilități pedagogice și de specialitate vor fi solicitați să susțină o probă de competențe în domeniul utilizării computerului și a softurilor propuse în tematica pentru concurs. După câștigarea concursului, toate cadrele didactice vor urma un program special de formare în vederea pregătirii acestora pentru a utiliza eficient platforma interactivă de școlarizare.
  •        Pe această pagină vor fi afișate în timp util toate informațiile necesare profesorilor care doresc să participe la program, precum și informații despre profesorii și învățătorii care vor câștiga concursul de angajare.
  •       Părinții vor avea acces la informațiile de factură publică legate de fiecare cadru didactic în parte (fotografie, stare civilă, studii, competențe, nivel de performanță, realizări etc.)