Școala

  • Liceul virtual va funcționa începând cu anul școlar 2012-2013
  • Finanțarea este asigurată prin Fondul Social European
  • Instituția este școală de stat iar cursurile la distanță vor fi acreditate de Ministerul Educației prin A.R.A.C.I.P.
  • Activitatea se va desfășura conform programelor în vigoare după metodologia aprobată de minister
  • Cursurile se vor ține în limba română, vor acoperi toate ariile curriculare și se vor finaliza cu diplomă de absolvire sau bacalaureat
  • Înscrierea la concursul de admitere este gratuită
  • Nivelurile de școlarizare: toate clasele de  liceu
  • Număr de locuri: 200 locuri - liceu (2 clase x 25 de locuri pentru fiecare nivel de studii)
  • Profesori: cursurile online vor fi ținute de profesori specializați pentru fiecare disciplină în parte, după ocuparea posturilor prin concurs
  • Admiterea: pentru ocuparea locurilor disponibile elevii vor susține o probă de evaluare online